Predaj živých kurčiat

Ponúkame na predaj živé kurčatá z nášho chovu.

Kedy

Predaj sa uskutoční 29. a 30. marca 2021

Kde

Na hospodárskom dvore vo Svrčinovci.

Váha

Váha živých kurčiat je od 1,8 do 2,10 kg / kus.

Cena pre kupujúcich bez nájomnej zmluvy

Cena za 1kg živej váhy je 2,10€ vrátane DPH

Cena pre kupujúcich s nájomnou zmluvou

Cena pre vlastníkov pôdy s uzatvorenou nájomnou zmluvou je 1,95€ vrátane DPH. Zľavnená cena platí pre nákup max. 15ks na jednu nájomnú zmluvu.

Zľava pre vlastníkov pôdy

Každý vlastník pôdy s uzatvorenou nájomnou zmluvou má nárok na kurčatá zdarma, podľa výmery ktorú podľa zmluvy prenajal družstvu.

Kontakt

Capeková Janka, t.č.:+421915849793

Najbližší ďalši predaj

Koncom mája 2021