Rastlinná výroba družstva sa zameriava predovšetkým na zabezpečenie krmovín pre chované zvieratá.