Roľnícke družstvo Čierne – Svrčinovec vzniklo, ako nástupnicky subjekt Poľnohospodárskeho družstva Čierne vo februári 2013. Zámerom družstva pri jeho založení bolo zachrániť a stabilizovať poľnohospodársku prvovýrobu. Dnes družstvo udržiava a postupne rozvíja poľnohospodársku výrobu v našom regióne. Cieľom podnikania je predovšetkým poľnohospodárska prvovýroba a s ňou spojené činnosti.

Družstvo sa zameriava na chov hovädzieho dobytka, oviec a hydiny. V menšej miere sa venuje tiež chovu a voľnočasovému využitiu koní. Chov je sústredený na hospodárskom dvore vo Svrčinovci a v maštali na Závrší.  Cieľom nášho chovu a následnej vlastnej výroby je ponúkať kvalitné produkty z poľnohospodárskej činnosti, a postupne sa presadiť nie len na regionálnej úrovni.

Rastlinná výroba je zameraná na výrobu krmív pre potrebu družstva. V zásadnej miere prispieva k zachovaniu a zveľadeniu pôdy, ktorú družstvo užíva na základe nájomných zmlúv. Družstvo obhospodaruje pôdu v katastroch obcí Čierne, Svrčinovec a časť katastra mesta Čadca.

Novo zostavený kolektív pracovníkov zabezpečuje optimálny chod podniku. Spoločným cieľom je spokojnosť našich odberateľov a vlastníkov pôdy na ktorej hospodárime.