Jahňatá predávame vo váhe od 13kg do 18kg.

Cena za 1kg živej váhy je 3,30€ vrátane DPH.

Predávať začíname od 19.04.2021 na hospodárskom dvore vo Svrčinovci.

Vlastníci pôdy s riadne uzavretou nájomnou zmluvou majú nárok na zľavu vo výške 0,20€. Zľavu si môžno uplatniť maximálne na dva kusy na jednu nájomnú zmluvu.

Využite možnosť rezervovať si odber vopred a na konkrétny termín už dnes.

Rezerváciu môžete nahlásiť na t.č. : +421 915 849 793 vašu rezerváciu zaeviduje a odber vybavuje vedúca dvora p. Capeková Janka.