VÁHA

Jahňatá predávame vo váhe od 13kg do 20kg.

CENA

Cena za 1kg živej váhy je 3,30€ vrátane DPH.

ZAČIATOK PREDAJA

Predávať začíname od 12.04.2021.

KDE

Na hospodárskom dvore vo Svrčinovci.

ZĽAVA PRE VLASTNÍKOV PôDY

Vlastníci pôdy s riadne uzavretou nájomnou zmluvou majú nárok na zľavu vo výške 0,20€. Zľavu si môžno uplatniť maximálne na dva kusy na jednu nájomnú zmluvu.

Využite možnosť rezervovať si odber vopred a na konkrétny termín už dnes.

KONTAKTNÁ OSOBA

Rezerváciu môžete nahlásiť na t.č. : +421 915 849 793 vašu rezerváciu zaeviduje a odber vybavuje vedúca dvora p. Capeková Janka.