Roľnícke družstvo Čierne - Svrčinovec

Po neúspešnej snahe o revitalizáciu jestvujúceho PD Čierne dochádza v roku 2013 k založeniu Roľníckeho družstva Čierne – Svrčinovec. Družstvo zakladá Karol Pecko, ktorý sa stáva aj jeho prvým predsedom. Novo vzniknuté družstvo ponúka vlastníkom pôdy uzatváranie nových nájomných zmlúv na základe, ktorých pokračuje v poľnohospodárskej činnosti. RD Čierne – Svrčinovec preberá záväzky po PD Čierne a postupne vypláca vlastníkom pôdy dlžný nájom za pôvodné družstvo PD Čierne. Súčasne dochádza k úhrade daní za nehnuteľnosti a pôdu jednotlivým obciam a mestu Čadca.

Od vzniku družstva prebieha proces ekonomickej a výrobnej stabilizácie. Cieľom je dosiahnuť efektívny chod jednotlivých prevádzok, pri optimálnom využití pracovnej sily a strojno-technického parku družstva. Postupne sa mení a nastavujeme výrobný proces tak, aby sa situácia vo výrobe stabilizovala.

V roku 2014 bol úspešne ukončený proces schvaľovania ochrannej známky KQ KYSUCKÁ QUALITA. Touto známkou sú označované všetky produkty družstva. Ochranná známka propaguje nie len samotné výrobky družstva, ale ma za úlohu zviditeľniť celý región Kysuce.

Na začiatku roku 2015 sme otvorili novú družstevnú predajňu v Obchodnom dome DRUŽBA v Čadci. Predajňa bola zameraná hlavne na predaj výrobkov a produktov družstva. Zákazníci si mohli zakúpiť  kompletný sortiment hydinového mäsa. Sortiment sa postupne rozširoval o ďalšie naše produkty a výrobky. V roku 2020 bola predajňa pre opatrenia proti šíreniu ochorenia covid 19 zatvorená. 

V súčasnej dobe družstvo hospodári na výmere cca 800 ha. Prevádzkuje chov oviec, hovädzieho dobytka, hydiny a koní.