V našom chove sa zameriavame na chov hovädzieho dobytka na mäso. Na prechod od dojného dobytka zakúpeného od pôvodného družstva k chovu dobytka mäsového typu sme vybrali plemeno SALERS. Plemeno SALERS je dobytok väčšieho rámca, pôvodom z Francúzka. V jeho domovine je chované v nadmorských výškach okolo 1000 m nad morom. Tieto podmienky dali vzniknúť dobytku s vysokou odolnosťou a prispôsobivosťou na tvrdé klimatické podmienky.

Vlastnosti plemena SALERS

chov hovadzi dobytok rolnictvoSúčasne sa cieleným šľachtením zachovala dobrá produkcia mäsa. Prírastok je aj v tvrdších klimatických podmienkach porovnateľný s inými plemenami mäsového dobytka. SALERS výborne znáša zimu a pobyt v snehu mu neprekáža. Naopak mu viac vadia vysoké letné teploty a je potrebné, aby sa na pastve mohol počas letných horúčav ukrývať v tieni. Pred zimou dobytok chráni hnedo červená stredne dlhá srsť, ktorá je v zimnom období hustejšia a dlhšia ako v lete. Plemeno je rohaté a staršie kusy majú naozaj impozantné rohy. Celkovo je plemeno nenáročné. Má výborné materské vlastnosti a ľahko sa telí. Je skôr plaché a dá sa s ním pomerne dobre manipulovať. Dobytok chováme sezónne v elektrických ohradníkoch. V zimných mesiacoch je dobytok ustajnený v kravínoch. Zvieratá však majú možnosť výbehu za každého počasia.

Reprodukciu stáda zabezpečujú plemenné býky. Pôvodné stádo kráv, sme postupne obmenili a dnes chováme dobytok s 60 a viac percentami krvi SALERS. Telenie najintenzívnejšie prebieha od februára do mája. Teľatá ostávajú na paši spolu s matkami až do jesene. Po zháňaní dobytka, ktoré začína s prvým snežením sa mladý dobytok odstavuje.


Voľný pohyb = kvalitnejšie mäso

Časť dobytka odpredávame do zahraničia a časť ostáva na porazenie pre potreby družstva. Najkrajšie jalovičky ostávajú do ďalšieho chovu. Do chovu ich zaraďujeme až v treťom roku života, keď sú plne vyvinuté a je predpoklad, že bez ujmy donosia zdravé teľa a dokážu ho aj bezproblémovo odchovať. Je to dôležité, pretože na rozdiel od intenzívnych chovov náš dobytok ničím neprikrmujeme, teda je buď na paši alebo na sene. Samozrejme teľatá prvých sedem až osem mesiacov aj na materinskom mlieku. Takýmto prístupom k chovu dobytka chceme zabezpečiť prirodzené zloženie jeho mäsa.

chov hovadzi dobytok

Je skúmané a potvrdené, že voľne chovaný dobytok, ktorý sa pohybuje v prírode a nie je ničím prikrmovaný kvôli zvýšeným prírastkom, ale priberá hmotu síce pomalšie, zato však prirodzene, nie je uväzovaný, ale žije v štruktúre stáda a sám si riadi svoje pastevné a životné cykly má mäso, ktoré obsahuje zmenený pomer „ dobrých“ a „zlých“ tukov. Teda je pre ľudský organizmus jednoduchšie spracovateľné a podstatne menej ho zaťažuje, ako mäso prikrmovaného dobytka. Už vôbec ho nebudem porovnávať s mäsom dobytka z intenzívnych chovov, kde je jediným cieľom prírastok pri čo najnižších nákladoch. Obzvlášť mäso plemien, ako je SALERS ak je chované vo voľnosti sa svojím zložením a farbou približuje divine, teda mäsu voľne žijúcej zveri.