Družstvo chová ovce na mlieko a jahňatá. V letných mesiacoch pasieme dve oddelené stáda. Dojné stádo v počte 360 ks a stádo jariek v počte 200 ks. Ovce pasieme voľne pomocou pastierov. V zimnom období ovce zháňame do ovčínov, kde prezimujú. Ovce striháme dva krát do roka v lete a v zime.

V chove oviec sa zameriavame hlavne na produkciu mlieka.