Ustajnenie a výbehy

V chove koní sa zameriavame hlavne na ustajnenie koní od súkromných majiteľov.

Ponúkame ustajnenie v dvoch samostatných letných výbehoch. Veľkosť výbehov plne pokrýva potreby pastvy od jarných mesiacov až do neskorej jesene. Súčasťou výbehov sú aj zalesnené časti, ktoré koňom poskytujú prirodzený úkryt pred nepriazňou počasia. Každý z výbehov je vybavený samostatným dreveným prístreškom.

Takto postavené výbehy ponúkajú koňom nie len vhodné úkrytové zóny a množstvo zelenej pastvy, ale aj dostatočný priestor kde si každý kôň môže nájsť svoju komfortnú zónu. Na veľkej ploche výbehov nie sú menej dominantné kone neprimerane tiesnené tými dominantnejšími.


V zimnom období kone presúvame do areálu družstva. Tu majú k dispozícií menšie zimné výbehy. Súčasťou týchto výbehov je možnosť úkrytu v dostatočne veľkých prístreškoch. Krmivo – seno je koňom predkladané, ako voľne ložené do oceľových kŕmidiel. Kone sú vonku aj počas zimného obdobia.

V prípade mimoriadne nevhodných klimatických podmienok zvádzame kone do boxov. V koniarni má každý kôň svoj samostatný box. V boxoch nastieľame slamou a seno sa sieťkuje.

Starostlivosť o kone

Bežnú starostlivosť o kone zabezpečuje na túto činnosť spôsobilá samostatná pracovníčka. 

V prípade požiadaviek sú kone prikrmované podľa pokynov majiteľa, alebo veterinárneho lekára.Pracovníčka komunikuje samostatne s majiteľmi koní prípadne veterinárnym lekárom.

Cieľom je spokojnosť majiteľov, ale predovšetkým spokojnosť a zdravie ustajnených koní. 

Kapacita ustajnenia

V súčasnosti ustajňujeme celkom 7 koní. Celková kapacita nášho ustajnenia je 10 koní.

Cena ustajnenia.

Cena ustajnenia za letnú sezónu v mesiacoch máj, jún, júl, august, september, október, november je 100€ vrátane DPH

Cena ustajnenia za zimnú sezónu v mesiacoch december, január, február, marec, apríl je 130€ vrátane DPH

Informácie

Viac informácií Vám poskytne zodpovedná pracovníčka Jana Senešiová. Kontakt na t.č.: +421 902137995.