S odchovom hydiny začal už náš predchodca Poľnohospodárske družstvo Čierne v roku 1995. Postupom času a s pribúdajúcimi skúsenosťami začali v jednotlivých chovoch dosahovať dobrú kvalitu. V posledných rokoch boli „ čierňanské kurčatá“ dobre známe v celom regióne. Povestný bol hlavne jarný predaj živých kurčiat, o ktorý bol vždy veľký záujem. 

Roľnícke družstvo Čierne – Svrčinovec chová hydinu od roku 2013 a priamo nadväzuje na svojho predchodcu. Kolektív zamestnancov sme zostavili hlavne zo skúsených pracovníkov pôvodného družstva. To nám hneď od počiatku dávalo možnosť v našom chove zúročiť bohaté skúsenosti získane ich dlhoročnou praxou. Postupom času sme kolektív postupne omladili, pričom pozvoľná výmena na pracovných pozíciách vytvorila dostatočný časový priestor na odovzdávanie bohatých skúsenosti.

chov hydina


Náš cieľ

Našou snahou je chov nie len udržať, ale postupne zlepšovať a trvalo udržať jeho vysokú kvalitu. Na rozdiel od nášho predchodcu hydinu a výrobky z nej aktívne propagujeme. Prostredníctvom odbytového družstva a siete distribútorov dodávame naše výrobky priamo zákazníkom.

Dnes sa v chove zameriavame predovšetkým na kvalitu. Kurčatá chováme voľne na podstieľke zo slamy, alebo pilín. Znížili sme hustotu chovu, čo v značnej miere prispieva k zníženiu stresu chovaných kurčiat a jednoznačne prispieva ku kvalite ich mäsa. Predĺžila sa tiež doba chovu kurčiat na 48 až 50 dní. Kurčatá rastú pomalšie – prirodzenejšie. V prípade predaja živých kurčiat sú ideálne na dochovanie doma, čím sa kvalita ich mäsa ešte zvyšuje. Takto doma na žihľave dochované kurčatá sa svojou kvalitou vyrovnajú doma chovaným kurčatám, tak ako si to mnohí pamätáme zo svojho detstva.

chov hydina 2chov hydina 1